صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سید حسین
نام خانوادگی : مدنی
واحد سازمانی : آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره 2 اصفهان (سروش)
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
پست سازمانی سرپرست اموزشکده
سابقه خدمت : 29
تلفن : 031-34522354
آدرس پست الکترونیکی : esf.msh.soroush@gmail.com