صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : بهمن
نام خانوادگی : مدرس نيا
واحد سازمانی : آموزشکده شماره 2 اصفهان (سروش)
مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی : مهندسي عمران
پست سازمانی معاون اداري و مالي
سابقه خدمت : 23
تلفن : 031-34522901
آدرس پست الکترونیکی : modaresnia.bahman@gmail.com