صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : غلامرضا
نام خانوادگی : تقديسي
واحد سازمانی : معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس
رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
پست سازمانی معاون آموزشي ، پزوهشی ودانشجوئي
سابقه خدمت : 29
تلفن : 031-34522902
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com