صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام :
نام خانوادگی :
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
پست سازمانی رییس گروه طرح و برنامه
سابقه خدمت : 25
تلفن : 031-34522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com