صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : یونس
نام خانوادگی : خوچیانی
واحد سازمانی : اداره امور مالی
مدرک تحصیلی : کاردانی
رشته تحصیلی : حسابداری
پست سازمانی رییس اداره امور مالی
سابقه خدمت : 24
تلفن : 0311-34527626
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com