صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : افسانه
نام خانوادگی : بهارلویی
واحد سازمانی : دبیرخانه
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
پست سازمانی مسئول دبیرخانه ، اتوماسیون اداری و تلفن خانه
سابقه خدمت : 7
تلفن : 031-34522354
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com