صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حمید
نام خانوادگی : جمدی
واحد سازمانی : اداره آموزش
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : صنایع اتومبیل
پست سازمانی رییس اداره آموزش
سابقه خدمت : 23
تلفن : 031-34500163
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com