صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سید وحید
نام خانوادگی : مدرس نجف آبادی
واحد سازمانی : اداره امور دانشجویی ، فرهنگی و تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت امور فرهنگی
پست سازمانی رییس اداره امور دانشجویی ، فرهنگی و تربیت بدنی
سابقه خدمت : 21
تلفن : 031-34522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com