صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مظاهر
نام خانوادگی : رضایی
واحد سازمانی : اداره امور دانشجویی ، فرهنگی و تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی
پست سازمانی کارشناس مسئول امور دانشجویی ، فرهنگی و تربیت بدنی
سابقه خدمت : 26
تلفن : 031-34522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com