صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حسین
نام خانوادگی : ابوطالبی اصفهانی
واحد سازمانی : اداره آموزش
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : زیست شناسی
پست سازمانی مسئول دفتر مدرسین
سابقه خدمت : 3
تلفن : 031-34527003
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com