صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : عبدالرضا
نام خانوادگی : رضایی رزوه
واحد سازمانی : معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : ادبیات و علوم انسانی
پست سازمانی نگهبان
سابقه خدمت : 3
تلفن : 031-34522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com