صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : جاسم
نام خانوادگی : معتمد
واحد سازمانی : معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : کاردانش
پست سازمانی متصدی امور فنی
سابقه خدمت : 3
تلفن : 031-34522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com