صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : ایرج
نام خانوادگی : معتمد
واحد سازمانی : معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : علوم انسانی
پست سازمانی متصدی کارگاه برق
سابقه خدمت : 7
تلفن : 031-34522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com