صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مسعود
نام خانوادگی : سلیمانی کرجی
واحد سازمانی : معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : تصویر سازی
پست سازمانی متصدی خدمات عمومی
سابقه خدمت : 3
تلفن : 031-34527003
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com