صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمدعلی
نام خانوادگی : صابری
واحد سازمانی : معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : علوم تجربی
پست سازمانی متصدی خدمات عمومی
سابقه خدمت : 7
تلفن : 0311-4522355
آدرس پست الکترونیکی : soroush.isfahan@gmail.com